Nut en Genoegen is een vereniging in Echten die al meer dan 100 jaar bestaat. De laatste tientallen jaren zijn er twee activiteiten die de vereniging elk jaar in het winterseizoen organiseert; een achttal kaartavonden en een jaarlijkse toneelavond.

Kaart- en Pokeravond van Nut & Genoegen

Uitnodiging Kaart- en Pokerseizoen 2019/2020

Het Nut en Genoegen nodigt u ook dit jaar uit voor een van de kaartavonden.

We hebben weer de gebruikelijke 8 avonden.

De volgende kaartspelen worden gespeeld; Klaverjassen en Jokeren , Pokeren blijft een succes dus ook hier gaan we mee verder.

De data zijn:

Vrijdag 27 september 2019                                    Vrijdag 24 januari 2020

Vrijdag 25 oktober 2019                                         Vrijdag 21 februari 2020

Vrijdag 22 november 2019                                     Vrijdag 20 maart 2020

Vrijdag 20 december 2019                                     Goede Vrijdag 10 april 2020

 

Al deze avonden worden gehouden bij café ‘De Molen Hoeve’ te Echten en beginnen om 20.00 uur.

De kosten zijn € 5,- voor donateurs. Voor niet-donateurs zijn de kosten € 7,50.

Om mee te dingen voor een prijs aan het eind van het seizoen, dient u minimaal 6 van de  8 avonden mee te spelen.

 

In het najaar organiseren wij ook weer een BINGO AVOND             

 

Er zijn weer leuke prijzen te winnen, op donderdag 10 oktober om 20.00 uur in ‘d Olde Karke.

Noteer alle data alvast op de kalender, wij zien u graag op vrijdag 27 september a.s.

 

Met vriendelijke groet, Annie, Emmy, Robin, Heiny, Jacolien

Nut en Genoegen Echten.

 

In het nieuwe jaar is er ook weer de toneel avond en wel op zaterdag 14 maart 2020 in de zaal van de Westerbergen! Nadere informatie volgt.

Donateurs en sponsoren

Om de toneelavond en de kaartavonden te kunnen bekostigen zijn wij natuurlijk afhankelijk van ons publiek en de kaarters. Maar we zijn ook afhankelijk van onze donateurs en sponsoren.  Het donateurschap kost €5,- per persoon waarvoor u dan naar de toneelavond kunt en korting krijgt bij het kaarten. De sponsers helpen ons aan de vele prijzen voor de verloting die in de pauzes van de toneelavond wordt gehouden. Bent u nog geen donateur en wilt u dat graag worden? Of heeft u een bedrijf en wilt u ons graag sponseren? Neem dan contact op met iemand van het bestuur van Nut en Genoegen. Uiteraard beantwoorden wij ook graag uw vragen.

Bestuur Nut en Genoegen

Annie Steenbergen, Robin Smit, Heiny Hempen en Jacolien Polman