heidebloem 2014
Toneelvereniging De Heidebloem

Op 6 februari 1937 zat een groep Echtenaren bij elkaar en kwam op het idee om een toneelvereniging in Echten op te richten.
De enthousiaste Echtenaren waren de dames J. Knol-Bartelds, J. Koster-Nijstad, G. Baas-Benning en L. Kolk-van Lubeck. De heren waren H. van Lubeck, H. ten Kate, L. Nijstad en S. Nijboer. De naam ‘De Heidebloem’ werd bedacht door Hendrik ten Kate en Roelof Wemmenhove was de eerste regisseur van de toneelvereniging. Op Biddag in 1937 werd er voor het eerst een toneelstuk opgevoerd door de toneelvereniging. (Blécourt de, H.J. en Huizing, L. en Offerhaus, E.J., 1981, Echten Achthonderd, 1181 – 1981. Achthonderd jaar Echten in vogelvlucht, Uitgave Commissie Echten Achthonderd, Echten.)

Ook nu, vele jaren later, bestaat toneelvereniging De Heidebloem nog. Ieder jaar wordt er door een groep jeugdige spelers een toneelstuk opgevoerd.

Donateurs en sponsoren
De toneelvereniging De Heidebloem verzorgt één keer per jaar een uitvoering. Deze uitvoering vindt meestal op een zaterdagavond in november plaats. Op deze avond speelt de toneelvereniging een toneelstuk en zal er na afloop muziek worden gedraaid waarop gedanst kan worden. In de pauze is er gelegenheid om lootjes te kopen waar prijsjes mee te winnen zijn. Deze prijsjes worden aangeboden door de sponsoren.

Om de uitvoering te kunnen bekostigen, is De Heidebloem afhankelijk van donateurs en sponsoren. Ieder jaar lopen de toneelspelers met donateurskaarten door Echten en omstreken om geld op te halen. Het donateursschap kost € 5,- per persoon. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis. Entree aan de kassa is € 7,- per persoon.
De sponsoren helpen ons aan prijsjes die gebruikt worden bij de verloting. Er staat een tafel waar alle prijsjes gestald zijn en voorafgaand aan de uitvoering opent de voorzitter de avond en worden alle sponsoren genoemd.

Bent u nog geen donateur en wilt u dat graag worden? Of heeft u een bedrijf en wilt u ons graag sponsoren?
Neem dan contact op met het bestuur van toneelvereniging De Heidebloem. Natuurlijk beantwoorden wij ook uw vragen.

Bestuur van toneelvereniging De Heidebloem:

Lisanne Engelsman-Nijboer (voorzitter)
Ilona Nijboer (penningmeester)
Gina Fieten (secretaris)