Vrijdag 15 januari was de dorpsnieuwjaarsreceptie in het dorpshuis.