Maaimachine dorpsommetjes

Mede dankzij de inzet van enkele vrijwilligers, subsidie Initiatiefrijk de Wolden en AT&I Ruinen, beschikken we nu in het dorp over een maaimachine voor het onderhoud van de dorpsommetjes.

Een groep vrijwilligers zal de maaimachine bij tourbeurt besturen. De machine is gestald in Echten. Informatie, of aanmelden als vrijwilliger kan bij Henk Baas of via dorpsbelangen@keivaneendorp.nl

foto’s van de overdracht op 19 mei 2017