Dorpsvisie Echten

Het sterrenteam van Echten, dat in de zomer van 2011 uit handen van commissaris van de koningin Jacques Tichelaar de status van 5 sterren dorp heeft gekregen, is druk aan het werk geweest met de gemeentelijke dorpsvisie.
Tijdens het 5 sterrenproject is bepaald wat Echten zo aantrekkelijk maakt als dorp. Deze informatie is als basis gebruikt voor de dorpsvisie. Dit plan, dat in nauw overleg met de gemeente De Wolden is opgesteld, geeft een antwoord op de vraag hoe ons dorp leefbaar en aantrekkelijk blijft.

Hetzelfde sterrenteam – een dwarsdoorsnede van Echten (geboren, korter of langer getogen in het dorp, jonger en ouder, wonend in of buiten de kern van schoolkring Echten, enz.) heeft nu geïnventariseerd wat er in het dorp leeft. De inwoners van Echten hebben zo zelf bepaald wat er in de dorpsvisie staat en hoe plannen gerealiseerd kunnen worden.

Opbouwwerkster Bregt Beerends van Stichting Welzijn De Wolden heeft hierbij ondersteuning geboden.

Het sterrenteam bestaat uit: Annie Brandsma, Gina Fieten, Willem Flinkert, Sander Klaster, Tineke Mul, Ilona Nijboer, Willem Prent, Femke de Slegte, Annie Steenbergen en bestuursleden van Vereniging Dorpsbelangen Echten: Jeanette von der Heide en Arjen Pauwels.

plaatje dorpsvisie  vijf sterrenboekje plaatje