logo vdb

Vereniging Dorpsbelangen Echten

Welkom op de website van Vereniging Dorpsbelangen Echten. Via deze website informeren we u graag over zaken waar Dorpsbelangen Echten mee bezig is.
Het doel van onze vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van schoolkring Echten. In de praktijk betekent dit vooral dat het bestuur zich in de breedste zin bezig houdt met verhoging van de leefbaarheid van ons dorp. ‘Samen met de leden, de vele vrijwilligers, het dorpshuis, de school, verenigingen, gemeente De Wolden en sponsoren wordt er getoond waar een klein dorp als Echten een kei in kan zijn’.
Dorpsbelangen weet zich dan ook breed gesteund door de hierboven genoemde partijen.

Vereniging Dorpsbelangen Echten behartigt de belangen van het dorp Echten. Zij is de schakel van en de spil tussen de dorpsbewoners, verenigingen, bedrijven en gemeente. Het doel is de betrokkenheid en leefbaarheid van het dorp te waarborgen en verder te blijven ontwikkelen. Te zorgen dat de komende jaren de 5 sterren niet voor niets verdiend zijn.

Meedoen?
Lid worden van Dorpsbelangen Echten kan ook. Leden moeten meerderjarig zijn, dus 18 jaar of ouder. Het lidmaatschap is persoonlijk. Dit betekent, dat als er meerdere personen op één adres wonen, zij zich afzonderlijk als lid moeten opgeven om in de ledenvergadering stemrecht te hebben. De contributie per huishouding bedraagt € 7,50 per jaar. De contributie wordt het liefste geïnd via automatische incassso. Het bedrag wordt één keer per jaar, te weten in december, van uw rekening afgeschreven.
Als u geen lid wilt worden maar onze vereniging wel financieel wilt steunen, kunt u zich als donateur opgeven. De minimale bijdrage voor een donateur bedraagt € 3,50 per jaar. U heeft dan geen stemrecht, maar u wordt wel af en toe op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging. Tevens wordt u uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen.
Wij hopen dat u lid of eventueel donateur van onze vereniging wilt worden. U kunt zich aanmelden via het contactformulier of bij een van de onderstaande bestuursleden. Ook wanneer u zich als vrijwilliger voor het dorp Echten wilt inzetten kunt u zich bij een van hen melden.

Vragen aan Dorpsbelangen? Mail naar dorpsbelangen@keivaneendorp.nl of neem contact op met een van de bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Bianca Straathof Kruisweg 3  tel. 251531 (voorzitter)
José Smit, Zuidwolderweg 22 dorpsbelangen@keivaneendorp.nl (secretaris)
Koos Stukje, Postweg 3, penningmeester@keivaneendorp.nl tel. 271042 (penningmeester)
Bert Boer
Jan Prinssen