De tijd heeft niet stil gestaan, maar sterfgevallen blijven ingrijpende gebeurtenissen. Dat was vroeger zo, en dat is nog steeds zo.

Geen leuk onderwerp, dat weten wij ook wel, maar neem toch even de moeite om dit artikel verder te lezen.

Tot 1948 was men in ons dorp voor de uitvoering van uitvaarten aangewezen op “burenplichten”. Doorgaans werkte dat goed, maar de behoefte werd gevoeld om alles rondom een uitvaart door meer vakkundige mensen te laten regelen.
Om de uitvaart van de leden te verzorgen en hun nabestaanden hierbij zo goed mogelijk te begeleiden is daarvoor in  Ruinen toen uitvaartvereniging “De Laatste Eer” opgericht. Een vereniging, die sinds die tijd een groot deel van de dorpsbevolking, en ook voormalige dorpsgenoten, als lid in de boeken heeft (gehad). Een vereniging die duidelijk in een behoefte heeft voorzien en nog steeds voorziet. Momenteel zijn ongeveer 2000 personen lid.

Waarom dan dit artikel ?
We zien dat het aantal jongere leden dat toetreedt aan de krappe kant is. Ligt dat aan het onderwerp ? Of ziet men het voordeel niet ?
Nou, het financiële voordeel is er nog steeds. De plaatselijke uitvaartvereniging werkt immers zonder winstoogmerk Hierdoor kan de contributie laag blijven. De premie voor een overlijdensverzekering is aanmerkelijk hoger !
En dan praten we nog niet eens over de passende professionele begeleiding door onze vaste uitvaartverzorger Fa Wassink na een sterfgeval. En na een sterfgeval, zeker als dat onverwacht komt, komt er al zoveel op de nabestaanden af.

Wat kost het ?
De contributie bedraagt momenteel € 25 per jaar. Kinderen van leden zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd, mits beide ouders lid zijn. Leden, die na hun 29e jaar toetreden, betalen daarnaast een entreebedrag.

En waar hebben de leden recht op ?
* Laatste verzorging van de overledene

* Het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand

* Overbrengen van de overledene van het sterfhuis naar aula en het overbrengen van aula of ander plaats waarvandaan de uitvaart plaatsvindt naar begraafplaats of crematorium

* Opbaren in verenigingsmortuarium, met onbeperkte bezoekmogelijkheid

* Begeleiden van de condoleantie en verzorging van de uitvaart

* Regelen voor het graf delven en grafrechten

* Bestellen van een grafkist

* Beschikbaar stellen van materiaal, met inbegrip van koelapparatuur voor thuis opbaren.

* Beschikbaar stellen van personeel, zoals dragers, maar ook voor koffie schenken e.d. in “De Bron”

* De leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of een crematieverzorging.

* Indien het overleden lid te ver van het werkgebied woonachtig was, en het bestuur dientengevolge uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, het verrichten van diensten door derden.

Buiten de vergoeding blijven dus o.a. grafrechten en de kosten van  kist en grafmonument.

De administrateur van “De Laatste Eer”,  Hendrik Jan Scheper, 0522 – 472450, scheper2@planet.nl,  geeft waar gewenst gaarne meer informatie. Bij hem kunt u zich ook als lid aanmelden.

Niet uitstellen, maar doen !!