Wijkagent Echten – Ansen – Ruinen

20151107_140001

Met ingang van 1 november hebben Ruinen, Ansen en Echten een nieuwe wijkagent. Per deze datum heeft Albertje Lensen het wijkagentschap overgenomen van Ina Leuninge.

Ina vertrekt als wijkagent naar Diever.

Albertje is niet helemaal onbekend met de omgeving van Ruinen. In het verleden heeft zij ongeveer 10 jaar in Ruinen gewoond en gewerkt.

De afgelopen weken heeft Albertje al op verschillende locaties haar gezicht laten zien en kennis gemaakt met bewoners en middenstand van Ruinen, Echten en Ansen.

“Kennen en gekend worden” aldus Albertje, is heel belangrijk en dus ze zal ze de komende tijd nog op meer plaatsen haar gezicht laten zien.

Zij hoopt dat de inwoners van Ruinen, Echten en Ansen haar weten te vinden als het om politiezaken gaat.

Voor de komende, donkere tijd heeft ze nog wat anti inbraak tips.

#  Sluit  de verlichting in uw woning aan op een tijdschakelaar zodat uw woning niet donker is tijdens uw afwezigheid.. Het liefst meerdere lampen ipv. 1 klein schemerlampje. Wat extra stroom kost minder dan een inbraak !!

# Sluit deuren af dmv de sleutel. Trek de deur niet zo achter u dicht.

# Installeer een buitenlamp met bewegingsmelder bvb bij uw (donkere) achterdeur.

# Let op uw vuilcontainers: inbrekers kunnen ze gebruiken om bvb op uw platte dak te klimmen.

# Vraag uw buren een oogje in het zeil te houden als u langere tijd weg bent.

# Tot slot: Ziet u verdachte personen of voertuigen: Meldt het via 0900 8844

Albertje heeft een twitter account, nml. @WRuinen. Het is haar bedoeling om in interessante zaken en wetenswaardigheden, die van belang kunnen zijn voor alle inwoners, te delen door middel van twitter berichten.

Voor politiezaken is ze te bereiken onder tel.nr: 0900-8844

 

Algemeen

Melding

Een melding is geen aangifte. Een melding heeft meer een signalerend karakter. Bijvoorbeeld dat er continue jongeren op scooters hard door de straat rijden, of dat er een ongeval heeft plaatsgevonden.

Op meldingen komt meestal een vervolg. De meldkamer stuurt een auto, of de wijkagent neemt de melding mee in zijn/haar wijkaanpak. Dus ook buiten kantooruren kan iedereen melding doen van zaken waarvan de politie kennis moet dragen.

Door het doen van meldingen krijgt de politie een beter beeld van wat er zich in het dorp afspeelt en kan zo op de juiste momenten hun surveillance aansturen. Ook belangrijk is dat op grond van meldingen c.q. cijfers er meer of minder capaciteit op een wijk ingezet wordt.

Bij spoedeisende meldingen kan 112 gebeld worden en voor de overige meldingen 0900-8844.

Aangifte

Bij een aangifte legt u bij de politie vast dat u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, bijvoorbeeld wanneer uw fiets is gestolen. De aangifte is een officieel document waarin u verzoekt tot vervolging van de dader(s). Voor het doen van een aangifte moet u een afspraak maken op het politiebureau. U kunt daarvoor het telefoonnummer 0900-8844 bellen.

Men wil in sommige situaties anoniem blijven. Betreft het een ernstig misdrijf, dan kunt u deze melden bij het meldpunt “Meld Misdaad Anoniem“. MMA noteert geen telefoonnummer, naam en adres en maakt geen gebruik van gesprekstapes. U blijft dus absoluut anoniem. Het telefoonnummer is 0800-7000.

Kortom:

Meldingen met spoed >> 112
Meldingen zonder spoed >> 0900-8844
Anonieme meldlijn >> 0800-7
000